Film miesiąca

Niedostępny

W prasie

Sciamma wykracza poza powierzchowną, antropologiczną analizę, przedstawiając żywiołowe studium charakterów wolne od osądów.
Variety