2020 Editie

Sinds de lancering, heeft ARTE zich altijd ingezet voor een gemeenschappelijk draagvlak van Europese culturele waarden door verbeelding en pluralisme centraal te stellen in haar project. Dit Europese ideaal dringt door in alle programma's en dankzij de digitale technologie kan de zender dit nu met steeds meer Europeanen delen. Een echt cultuurbeleid kan niet alleen een zaak zijn van de "kenners", maar heeft alleen zin als het openstaat voor iedereen, met name voor degenen die geen toegang hebben tot cultuur of zich buitengesloten voelen. Daarom richt ARTE zich tot het publiek daar waar zij het meest waarschijnlijk te vinden zijn - op digitale netwerken. Het ArteKino festival, gelanceerd in 2016, staat symbool voor de ambitie van ARTE om de rijkdom van de Europese arthouse-cinema te promoten en te delen met zoveel mogelijk mensen.

Voor de vijfde editie toont het ArteKino Festival een selectie van 10 Europese films die gemaakt werden door jonge filmmakers en die gratis beschikbaar zijn in 10 talen in 45 landen in Europa. Ons doel is om nieuwe banden te creëren tussen de werken, hun makers en een groot publiek dat graag nieuwe en relevante visies op hedendaagse problemen en thema's wil ontdekken. In een steeds veranderend landschap bieden deze films, ficties en documentaires een lens waardoor we onze wereld kunnen zien en onze link met de geschiedenis kunnen ontcijferen.

De tien speelfilms, gemaakt door makers uit tien verschillende landen, zijn een eerbetoon aan de culturele en taalkundige diversiteit in Europa. Onze selectie legt de nadruk op nieuwe makers en hun uiteenlopende inspiratiebronnen, en op de manier waarop ze omgaan met geopolitieke veranderingen en intieme crises. Deze films, die ofwel documentaires ofwel fictie zijn, of die de grenzen tussen de twee doen vervagen, bieden een scala aan visies, van melancholisch tot vrolijk, op een transformerende wereld.

Het festival, dat is opgericht door de Stichting ArteKino, heeft de steun gekregen van Europe Media Créative en van particuliere sponsors.

De ArteKino Stichting ondersteunt ook speelfilmprojecten via de "ArteKino Internationale Prijs", een beurs om te helpen bij hun ontwikkeling, die op een tiental grote filmfestivals is uitgereikt. Ook wordt via "ArteKino Selectie" een film of serie gratis beschikbaar gesteld op de drie digitale bioscopen van ARTE: artekinofestival.com, arte.tv en het YouTube-kanaal ARTE Cinéma.

Olivier Père, ArteKino Festival Artistieke Directeur
Rémi Burah, Voorzitter van de ArteKino Stichting

Download Onze applicaties