Edycja 2019

Od początku działalności ARTE promuje kulturę i wspólne europejskie wartości, stawiając na pluralizm i kreatywność. Nowe technologie umożliwiają promocję naszych programów wśród coraz szerszego grona Europejczyków. Promocja wspólnych europejskich wartości i kultury ma bowiem sens jedynie wtedy, gdy skierowana jest zwłaszcza do tych, którzy nie mają łatwego dostępu do kultury lub czują się z niej wykluczeni. Chcemy docierać do naszych widzów tam, gdzie są oni obecni - w Internecie.

Festiwal ArteKino, zainicjowany w 2016 roku, jest przykładem przyświecającej ARTE ambicji w zakresie promowania i rozpowszechniania bogactwa europejskiego kina autorskiego. Podczas czwartej już edycji Festiwalu ArteKino zaprezentowane zostanie 10 europejskich filmów młodych reżyserów i reżyserek, które dostępne będą bezpłatnie w 10 językach i 45 krajach Europy. Pragniemy stworzyć więź pomiędzy filmami, ich twórcami a publicznością pragnącą odkryć nowe, ciekawe spojrzenie na współczesne problemy. Prezentowane przez nas filmy, wśród których są zarówno produkcje fabularne, jak i dokumentalne, opisują świat, w którym żyjemy i analizują nasz stosunek do historii.

Dziesięć filmów, wśród których siedem to debiuty reżyserskie, opowiada na swój sposób o dziesięciu krajach, dziesięciu językach i dziesięciu kulturach. Ukazują one niezwykłą różnorodność Europy - zjednoczoną, a jednocześnie bogatą dzięki swoim różnicom. Twórcy filmów są świadkami i aktywnymi uczestnikami swoich czasów. Ich filmy to hołd dla dialogu, spotkań i mieszania się społeczeństw ponad granicami. Festiwal powstał z inicjatywy Fundacji ArteKino, przy wsparciu programu Kreatywna Europa i prywatnych mecenasów. Fundacja wspiera również projekty filmów pełnometrażowych dzięki przyznawanej na kilkunastu dużych festiwalach filmowych „Międzynarodowej Nagrodzie ArteKino” w formie wsparcia finansowego na rozwój projektów filmowych. W ramach „ArteKino Selection”, co miesiąc proponowany jest bezpłatnie jeden film lub cykl filmowy trzech filmowych platformach ARTE: artekinofestival.com, arte.tv i kanale YouTube ARTE Cinema.

Pobierz Nasze aplikacje